Het Elisabethfonds                       Nieuwsbrief no.16
voor sociaal –en medisch ontwikkelingswerk                                              februari/maart 2023
in Suriname en daarbuiten                                                                          www.elisabethfonds.nl    

Aan onze donateurs en andere belangstellenden
Met deze nieuwsbrief vragen de leden van de werkgroep van het Elisabethfonds uw aan-dacht voor het werk van ons fonds in Suriname en daarbuiten. Ons fonds bestaat nu ruim 20 jaar en allereerst willen we u bedanken voor uw steun en royale giften de afgelopen jaren. Hoewel het aantal donateurs afneemt, konden we toch weer in een aantal gevallen steun bieden en ook een mooi bedrag aan de directie van het Lotjeshuis weer overhandigen. Heel hartelijk dank daarvoor! Uw reactie op onze vorige nieuwsbrief was hartverwarmend en we hopen ook nu weer op uw steun en donatie. Vooral omdat het aantal hulpvragen door de slechte economische situatie in Suriname toeneemt en er voorlopig nog weinig verandering is op verbetering van de huidige moeilijke periode in de geschiedenis van onze voormalige kolonie.  Het is veelzeggend dat de nieuwe president bij zijn bezoek aan ons land aan Surinaamse-Nederlanders en anderen verzocht het land te steunen. Het Elisabethfonds is dan ook blij iets voor de kindertjes in het Lotjeshuis te betekenen en enkele alleenstaande moeders te kunnen helpen met aanschaf van medicamenten en andere primaire levensbehoeften. En dat was weer mogelijk dankzij uw steun en donatie !

In 2023: START JUBILEUM-ACTIE VOOR KINDERTJES VAN HET LOTJESHUIS
Nadat een substantieel bedrag van onze vorige actie Lotjeshuis 2022 persoonlijk in januari jongstleden door Ferry de Bode, onze voorzitter aan de heer Tel, directeur van het kinderhuis, kon worden overhandigd, heeft de werkgroep EF besloten - in verband met het 20 jarig bestaan van ons fonds dit jaar een jubileumactie voor alle kindertjes van het Lotjeshuis te starten. Uit gesprekken met bestuur en directie van het kinderhuis - voor verwaarloosde en ondervoede kindertjes - bleek hoe welkom giften zijn voor de realisatie van allerlei noodzakelijke voorzieningen. Vooral omdat de bijdrage van de overheid nauwelijks voldoende is voor een normale bedrijfsvoering. Giften van particulieren in velerlei vorm zijn dan ook van harte welkom.  Zo kunnen er kleine reparaties worden uitgevoerd, hulpmiddelen aangekocht en speciale voeding of medicamenten voor verzorging aangeschaft.   Op dit moment zijn er 24 kindertjes in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, waaronder 4 baby’s in het kinderhuis. Indien u alleen voor deze actie wilt doneren, verzoeken we bij uw overschrijving “EF-Jubileumactie” te noteren.  Alsnog onze dank voor uw steun hierbij!    

20 JAAR ELISABETHFONDS:

Twintig jaar kleinschalige hulpverlening: korteterugblik
Er waren de afgelopen twee decennia bijzondere en ontroerende momenten: o.a. een nieuw dak voor een huis, het afstuderen van 4 studentes op Cebu, een tiental medicijnpakketten; andere huisvesting voor een alleenstaande moeder... zo maar een greep uit de geschiedenis van ons fonds. Kleinschalige hulp van ons fonds dankzij uw steun. Wilt u ons blijven helpen?                                                       

Verdere hulp aan onze doelgroep blijft noodzakelijk
Zoals u waarschijnlijk in de media hebt kunnen lezen is de economische – en sociale situatie in Suriname rampzalig. De nieuwe wankele regering moet van het IMF de touwtjes strak aanhalen en het is bijzonder moeilijk om nieuwe investeerders aan te trekken. Onnodig te zeggen dat de armste lagen van de bevolking zwaar worden getroffen. Het is bijvoorbeeld voor hen moeilijk om een gratis ziekenfondskaart te bemachtigen. De overheid bezuinigt op vele fronten en het is niet meer vanzelfsprekend dat men een beroep op medische zorg kan doen zonder de noodzakelijke pecunia. Daarom blijft ons fonds zich inzetten voor hulp en steun aan onze doelgroep: alleenstaande moeders met kleine kinderen. Eigenlijk noodhulp voor deze alleenstaande kwetsbare groep. (Actie: Noodhulp 2023)

Het verzenden van pakketten met medicijnen, vitamines e.d.
Het afgelopen jaar zijn er nogal wat pakketten met medicamenten, vitamines, paracetamole.d. door ons fonds verzonden, meestal vanuit Duitsland. Als het pakket minder dan 2 kg weegt, zijn de verzendkosten aanmerkelijk lager dan in ons land. Een probleem blijft dat de ontvanger vaak invoerrechten moet betalen. Desalniettemin blijft het voordeliger voor de ontvanger dan wanneer deze medicamenten e.d. in eigen land zou worden aangeschaft. Zolang de kostenfactor redelijk blijft, hoopt ons fonds hiermee door te gaan.

Personalia en andere berichten
In onze vorige nieuwsbrief werd het overlijden van de heer Cees de Kom vermeld, die ons fonds in het verleden vaak behulpzaam was. Helaas moeten we u nu meedelen dat enige weken later zijn vrouw Agnes is overleden. Onze deelneming gaat dan ook uit naar de familie in Nederland en in Suriname. Verder kreeg de werkgroep EF een dankbetuiging van de heer Currie, voorzitter van het Lotjeshuis voor de gift van onze actie in 2022 voor het kinderhuis. En er kwam ook bericht van het huwelijk van de heer Bert Kok met Joyce, onze contactpersoon op de Filipijnen. De werkgroep wensen Bert en Joyce veel geluk op hun verdere levensweg, in Eibergen en/of in Lapu Lapu, Cebu city. Tot slot een bijzonder woord van dank aan mw. Cobie Verheij die jaar in jaar uit zo keurig en accuraat onze website bijhoudt. Chapeau!

Oproep voor nieuwe donateurs
Hoewel de werkgroep dankbaar is voor uw steun, is het aantal donateurs de laatste jaren door verschillende oorzaken (overlijden, ziekte, etc.) afgenomen. Misschien kent u mensen of instellingen (bijv. diaconieën) die ons werk zouden willen steunen. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Als u bij het secretariaat de naam doorgeeft on mailt, ontvangt hij of zij vrijblijvend nadere informatie en de nieuwsbrief. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Tot slot: U kunt uw gift/donatie overmaken op IBAN-rek: NL 69 ABNA 050 98 79 624  
                                              t.n.v. Stichting Elisabethfonds
SECR. STG.ELISABETHFONDS – BEEKPUNGE 103 – 7761 KD SCHOONEBEEK – ANBI-STATUS
IBAN: NL 69 ABNA 050 98 79 624 – TEL. 0524-533374 – Inschr. K.v.K..nr. 273557419