Nieuwsbrief no.17
maart/april 2024

Het Elisabethfonds voor sociaal – en medisch ontwikkelingswerk
in Suriname en daarbuiten (o.a. Cebu, Filipijnen) 
www.elisabethfonds.nl

Aan donateurs en andere belangstellenden
Met deze nieuwe nieuwsbrief vragen de leden van de werkgroep van het Elisabethfonds uw aandacht voor het werk van het fonds in Suriname en daarbuiten. Ons fonds bestaat dit jaar alweer 15 jaar als zelfstandige stichting, na 7 jaar als onderdeel van de stichting Elisabeth. Daarom willen we u in de eerste plaats bedanken voor uw belangstelling en steun de afgelopen jaren. Hoewel het aantal donateurs door allerlei oorzaken afneemt, blijven de inkomsten de laatste jaren gelukkig op peil. Zo konden we ook het afgelopen jaar weer een mooi bedrag aanbieden aan het bestuur en de directie van het Lotjeshuis. Verder kon er steun worden verleend in de vorm van medicijnen en andere hulpmiddelen. Ook kon het fonds in een enkel noodgeval hulp bieden. Helaas ontbraken de middelen om weer twee of driestudentes uit arme gezinnen in de Filipijnen te faciliteren en hun studiekosten te sponsoren. De werkgroep hoopt in  het nieuwe studiejaar hiervoor wel voldoende middelen te kunnen vrijmaken en zo het verzoek van onze contactpersoon in Daanbantayan op Cebu te kunnen honoreren. In ieder geval doet de werkgroep weer een beroep op u om in het nieuwe jaar onze naasten ver weg dankzij internet ook weer dichtbij -  te helpen.

In 2024: VERVOLG JUBILEUM-ACTIE VOOR KINDERTJES VAN HET LOTJESHUIS
Nadat in november vorig jaar een substantieel bedrag van onze jubileum-actie 2023 voor het Lotjeshuis door Ferry de Bode, onze voorzitter, aan mw. Williams, de nieuwe directrice van het kinderhuis in de wijk Zorg en Hoop, kon worden overhandigd, heeft de werkgroep EF besloten het komend jaar de jubileumactie voor alle kindertjes van het Lotjeshuis te continueren. Uit gesprekken met bestuur en directie van het kinderhuis voor verwaarloosde en ondervoede kindertjes in de leeftijd van 0 tot 6 jaar bleek ons hoe welkom onze giften zijn voor de realisatie van allerlei noodzakelijke voorzieningen. Vooral omdat de bijdrage van de overheid nauwelijks voldoende is voor een verantwoorde exploitatie. Giften van particulieren en/of steunstichtingen in velerlei vorm zijn dan ook van harte welkom. Er is zoveel meer noodzakelijk dan alleen voeding en kleding. Dankzij uw donaties kunnen er reparaties voor het noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd, hulpmiddelen aangekocht en speciale medicamenten voor optimale verzorging aangeschaft. Op dit moment zijn er circa 25 kindertjes in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, waaronder een aantal baby’s. We bevelen deze actie van harte bij u aan. Indien u alleen voor deze actie wilt doneren, verzoeken we bij uw overschrijving “Jubileum-aktie Lotjeshuis” te noteren. Alsnog dank voor uw steun en belangstelling!!

OOK IN 2024:  HULP EN STEUN AAN ONZE DOELGROEP BLIJFT NOODZAKELIJK.
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de rampzalige economische- en sociale situatie in Suriname. De maatregelen van de nieuwe regeringscoalitie sorteren nauwelijks effect. De staatsschuld is enorm, nieuwe investeerders zijn er nauwelijks en het IMF eist rigoureuze bezuinigingen. Onnodig te zeggen dat de armste lagen van de bevolking zwaar getroffen worden. Het is voor hen steeds moeilijker de huur te betalen, goedkope voeding te bemachtigen en het verkrijgen van een ziekenfondskaart wordt ook steeds moeilijker. De kosten van levensonderhoud en openbaar vervoer zijn met tientallen procenten gestegen. Daarom blijft ons fonds zich inzetten voor hulp en steun aan onze doelgroep: alleenstaande minder valide moeders met hun kinderen. Eigenlijk steeds meer noodhulp voor deze kwetsbare groep (Actie Noodhulp 2024).

OVER VERZENDING VAN PAKKETTEN MET MEDICAMENTEN EN VITAMINES, E.D.
Het afgelopen jaar zijn er een tiental pakketten met medicamenten, vitamines en pijnstillers e.d. door ons fonds verzonden. Dat gebeurt meestal vanuit Duitsland vanwege de hoge portokosten in ons land. Als het pakket minder dan 2 kg weegt, zijn de verzendkosten aanmerkelijk lager dan in ons land. Helaas moeten de ontvangers invoerrechten betalen en ook komt het voor dat een pakket soms zoek raakt. Desalniettemin konden er ruim een tiental pakketten verzonden worden, die in dank door de ontvangers aanvaard werden.
Zolang de kostenfactor redelijk blijft, hoopt ons fonds – met uw hulp – hiermee door te gaan.(Aktie: Medicijnpakketten)

AANVRAAG SPONSORING STUDIEKOSTEN TWEE STUDENTES UIT BEHOEFTIGE GEZINNEN
Opnieuw een verzoek van onze contactpersoon uit de Filipijnen om de studiekosten van twee studentes uit behoeftige gezinnen voor een periode van 4 jaar te willen sponsoren. Het betreft de scholing tot onderwijzeres. In het verleden heeft onze stichting de studie van een viertal bekostigd. Deze studentes zijn inmiddels allemaal werkzaam en geven hun kennis weer door aan andere kinderen, enz. De selectie en het toezicht vindt gedurende de studieperiode plaats door onze contactpersoon, die tevens als docent aan de opleiding verbonden is. De werkgroep EF wil deze sponsoring van harte aanbevelen (Aktie Studie CTU)

PERSONALIA EN ANDERE BERICHTEN
Eind vorig jaar is na langdurige ziekte overleden de heer W.F. Dundas te Wassenaar. Hij werd 85 jaar. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de nieuwbouw van het Lotjeshuis in Suriname.
Begin vorig jaar heeft onze werkgroep de heer Dundas in het verpleegtehuis nog verrast met een attentie voor zijn jarenlange inzet voor het Lotjeshuis. Vanwege zijn betrokkenheid met het kinderhuis werd hij wel “Mister Lotjeshuis” genoemd. Onze deelneming gaat dan ook uit naar zijn familie in Nederland en in Suriname.
Verder heeft de werkgroep EF een dankbetuiging van de heer Drs. D. Currie, voorzitter van het Lotjeshuis, ontvangen voor de gift van onze jubileumaktie in 2023 voor het kinderhuis. Dhr Currie en mw Sowma zijn dit jaar 20 jaar als bestuurleden aan het Lotjeshuis verbonden.

          *  U KUNT UW GIFT OVERMAKEN OP IBAN.REK:  NL 69 ABNA 050 98 79 624
                                              t.n.v. Stichting Elisabethfonds
    SECR. E.F. - BEEKPUNGE 103 – 77 KD SCHOONEBEEK – TEL.0524-533374 – ANBI-STATUS
                      INSCHR. K.V.K. NR. 273557419 – RSIN/FISCAALNR. 8213.67.791