Het Elisabethfonds                                               Extra-nieuwsbrief no.14


Voor sociaal –en medisch ontwikkelingswerk                                                  juli/augustus 2021   in Suriname en daarbuiten

Aan onze donateurs en andere belangstellenden:

Hierbij wil de werkgroep van de Stichting Elisabethfonds met deze extra-nieuwsbrief uw aandacht vragen voor de penibele situatie in Suriname. Al bijna 20 jaar steunt ons fonds kleinschalige sociale –en medische projecten in onze voormalige kolonie. Maar de berichten die nu via onze contactpersonen en de sociale media binnenkomen zijn hartverscheurend. Hieronder plaatsen we één van de vele berichten die we bijna dagelijks ontvangen. Het land is bijna failliet en de nieuwe regering komt met draconische maatregelen om de economie weer op te vijzelen. Helaas heeft de lagere klasse daar het meest onder te lijden. Op één van onze vragen - via whatsapp - ontvingen wij bijvoorbeeld  onderstaand antwoord:

Zomaar een bericht uit Suriname:

“Yes, verschrikkelijk! Koers weer omhoog. Ik kocht eten op de zondagsmarkt en kan dat niet meer doen. We komen financieel ook niet meer uit. We worden depressief van Covid-19. Ik weet niet wanneer het weer goed komt…”

Oproep aan onze donateurs:

Inmiddels hebben we aan onze doelgroep – invalide alleenstaande moeders en hun kansarme kinderen -  enkele middelen ter beschikking kunnen stellen om voedsel en medicijnen te kunnen kopen. Onze reserves voor deze noodhulp beginnen zienderogen af te nemen en hulpvragen nemen toe. Vandaar de oproep aan onze donateurs en andere belangstellenden voor een gift. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de situatie in Suriname: onze meest nabije, verre naaste!

Enige achtergrond  informatie:

Misschien is het goed enige achtergrond informatie te geven voor ons verzoek om giften voor noodhulp in Suriname, m.n. voor onze doelgroep die ons zo ter harte gaat. Na het tijdperk van het bewind van Bouterse bleek de staatskas leeg te zijn en bovendien heeft een oud-minister van financiën ook nog de Surinaamse bank voor miljoenen opgelicht. De nieuwe regering ziet zich dan ook geplaatst voor enorme problemen en kwam gelijk met een fors pakket aan bezuinigingen. De munt devalueerde en het is algemeen bekend dat Suriname veel goederen voor de eerste levensbehoefte waaronder ook medicijnen moet importeren.  De tweede periode onder Bouterse was in sociaal en economisch opzicht een ramp voor het land. Het IMF eist nu drastische hervormingen, de staatsschuld is gigantisch  en de huidige regeringscoalitie wankel. Daar kwam recentelijk nog de Covid-19 epidemie bij met de onvermijdelijke lock downs. Er vielen ontslagen en velen zaten ineens zonder werk en inkomen. Onnodig te stellen dat de armste lagen van de bevolking het grootste deel van de rekening betalen. Vandaar ons dringend verzoek: “help ons om enigszins te helpen” Alvast onze dank voor uw aandacht en uw gift!

Tot slot enige informatie over het Elisabethfonds:
Volgens onze statuten hebben we vier speerpunten voor ons kleinschalig sociaal-medisch ontwikkelingswerk in Suriname en daarbuiten: 1. ondersteuning van minder valide, alleenstaande moeders, 2. investeren in kansarme kinderen, 3. materiaal voor medische en/of spoedeisende hulp en 4. Hulp bij huisvesting voor minvermogenden. Daarnaast hadden wij ook een mogelijkheid geschapen om voor noodhulp te doneren. Soms kan er zich plotseling zo een situatie voordoen, zoals destijds bij de verwoestende superorkaan Haynan op de Filipijnen. Maar in de praktijk heeft ons fonds vooral de beide eerste doelen kunnen faciliteren. Zo koos de werkgroep eind 2019 voor een aktie voor de allerkleinsten in het Lotjeshuis. Deze aktie in 2020 laten we ook het komend jaar nog doorlopen. Precies 25 jaar geleden doneerden wij voor het eerst een substantiële gift van duizend gulden aan het kinderhuis, dat ons nu na zoveel jaren nog steeds aan het hart ligt. In de komende nieuwsbrief hopen we u meer informatie te geven over onze activiteiten in Suriname en daarbuiten. Uiteraard kunt u ook nog steeds doneren voor de allerkleinsten in het Lotjeshuis onder vermelding van “Gift  Lotjeshuis”

Hoe kunt u uw gift bij voorkeur overmaken?

Donateurs en/of sponsoren worden verzocht hun giften over te maken op de IBAN-rekening
van de Stichting Elisabethfonds.  U kunt overmaken/overschrijven  op bankrekening:

 

NL 69 ABNA  0 50 98 79 624

Ten name van STG. ELISABETHFONDS

o.v.v. Noodhulp  Sur.

 

P.S. Het is ook mogelijk dat een donateur één van onze vier speerpunten in het bijzonder wil
steunen. In dat geval verzoeken wij bij de overschrijving dat te vermelden. Ook wijzen wij u erop
dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn binnen bepaalde grenzen, dat is mogelijk dankzij onze ANBI-status. Namens de ontvangers van onze hulp onze hartelijke dank voor uw belangstelling en steun! Voor  verdere informatie verwijzen  graag naar onze website:  www.elisabethfonds.nl

 

 

 

SECR: STG.ELISABETHFONDS – BEEKPUNGE 103 – 7761 KD SCHOONEBEEK – ANBI-STATUS 
   IBAN-REK:  NL69 ABNA 050 98 79 624 – TEL.0524-533374 – Inschr. K.v.K. nr.273557419