Het Elisabethfonds voor sociaal –en medisch ontwikkelingswerk in Suriname en daarbuiten
Nieuwsbrief nr. 13

december 2019/januari 2020

AAN DONATEURS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN  

Hierbij willen wij graag uw aandacht vragen voor het werk van het Elisabethfonds. Zoals wellicht bekend werd het fonds ingesteld in 2002 en werden de doeleinden omschreven als hulp aan minder valide alleenstaande moeders, verlenen van studiehulp en faciliteiten, medisch-sociale hulp en verbetering van huisvesting. Op alle vier gebieden heeft het fonds kleinschalige hulp verleend, de afgelopen decennia. Dankzij deze hulp konden kwetsbare kinderen en hun alleenstaande moeders geholpen worden. Hierbij noemen we ook graag de kindertjes van het Lotjeshuis, het Parelhuis en later van het kinderhuis van de Stichting Efran (specifiek voor kinderen van Indianen). Nu het economisch zo slecht gaat in Suriname wil de werkgroep van het Elisabethfond in 2020 actie voeren voor de kinderen van het Lotjeshuis en medisch-sociale hulp faciliteren. Daarnaast willen we weer de studie ondersteunen van twee veelbelovende leerlingen van arme ouders aan het CTU te Daanbantayan in Noord-Cebu (Filipijnen).Verder heeft het fonds de afgelopen twee jaar – dankzij een substantiele donatie – een 30-tal kleine hulppakketten kunnen sturen, naar een aantal adressen in Suriname, Filipijnen en Oost-Europa, m.n. Roemenie. Ook het komend jaar hopen we als werkgroep weer onze doelgroepen: alleenstaande minder valide moeders en kwetsbare kinderen, en met name de kindertjes van het Lotjeshuis te steunen. Naast medische – en sociale hulp in Suriname en daarbuiten. De hulpvragen blijven binnenkomen. Hierbij een paar voorbeelden: kosten voor een noodzakelijke operatie, geld voor studiehulp of het aanschaffen van een goede matras, enz. enz. Helpt u ons om te helpen? Tot slot wensen we u goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Met hartelijke groet en dank, de leden van de werkgroep Elisabethfonds.

 

IN 2020: VAN FABIENNE OPNIEUW NAAR DE KINDERTJES VAN HET LOTJESHUIS

Fabienne – een meisje uit de binnenlanden van Suriname – stond ooit model voor de kwetsbare kindertjes van 0 tot 6 jaar uit het Lotjeshuis. Esther van Egmond maakte daar destijds een roerend gedichtje over en schreef een mooi verhaal over Fabiennes leventje. Inmiddels zijn er weer andere kindertjes in het Lotjeshuis, waarvoor de moeders niet kunnen zorgen. Zoals u misschien gelezen hebt, heeft het Surinaamse kinderhuis in 2019 een moeilijk jaar gekend. In maart kon men het personeel niet meer uitbetalen en dreigden de kindertjes daarvan de dupe te worden. In 2020 wil het Elisabethfonds actie voeren voor betere voorzieningen voor de allerkleinsten in het Lotjeshuis. Deze kindertjes hebben het al zo moeilijk en daarom verdienen ze onze steun. Het Elisabethfonds heeft een band met dit kinderhuis en wil dat graag opnieuw bevestigen. Daarom vragen we u te doneren voor noodzakelijke voorzieningen voor de allerkleinste kindertjes van het Lotjeshuis. We denken hierbij aan goede voeding, medicamenten, wasmiddelen, en speelgoed. De kindertjes van het Lotjeshuis missen al zoveel, laten we het komend jaar opnieuw het Lotjeshuis – nu zonder Fabienne - in de schijnwerpers zetten. (Actie: Lotjeskinderen)


IN 2020: OOK AANDACHT VOOR MEDISCH –EN SOCIALE HULP

De afgelopen twee jaar is de situatie in Suriname in economisch opzicht duidelijk verslechterd. In 2020 is het land 45 jaar onafhankelijk en – ondanks enorme ontwikkelingsbijdragen van het voormalige moederland – is de situatie allerminst rooskleurig. Regelmatig komen er dan ook verzoeken voor medische –en sociale hulp. Niet iedereen kreeg onmiddellijk een nieuwe medicijnkaart of een bewijs voor gratis medische hulp (voor minvermogenden). Ook hier veel bureaucratische problemen. Het afgelopen jaar heeft ons fonds ook hier kleinschalig onze doelgroep enigszins kunnen helpen. Ook in 2020 hopen we over voldoende middelen te beschikken om deze incidentele hulpverlening, zoals kosten voor een operatieve ingreep, medicijnkosten of aanpassingen, voort te zetten. Inderdaad een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de desbetreffende patient een hemel op aarde. (Actie 2020: MSH)

 

TWEE DANKBARE FILIPIJNSE STUDENTES GEVEN HUN KENNIS WEER DOOR

Reeds een aantal jaren ondersteunde ons fonds enkele studentes van behoeftige ouders op het CTU in Daanbantayan, Noord-Cebu. De begeleiding en selectie was in handen van mevr. Rowena Datoon -Pepito, docent aldaar. Vorig jaar hebben de laatste twee studente van dit project hun studie succesvol afgerond en kregen vrij snel een baan. Zo geven zij hun kennis weer aan anderen door. Het ligt in de bedoeling dat Rowena in 2020 weer twee nieuwe studenten van zeer arme ouders zal voordragen voor sponsoring - van het studiegeld - door ons fonds. Omdat de werkgroep gelooft in het bestrijden van armoe door het faciliteren van studies, hopen we ook het komend jaar hiertoe over te kunnen gaan. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u daar verder over informeren. Tevens zijn wij dankbaar dat Rowena Datoon bereid is als contactpersoon voor ons op te treden. We willen haar dan ook hartelijk bedanken voor de begeleiding van de beide afgestudeerde studentes van ons onderwijsproject op de Filipijnen. (Actie: Onderwijsproject Cebu)


TOT SLOT: KORT ANDER NIEUWS

Eind 2017 bestond ons fonds 15 jaar en is in 2018 - als jubileumproject - aan een jongvolwassene in Roemenie een kortlopende studie van drie maanden toegekend, nadat een ander verzoek van een leerling uit Kaapstad (Zuid-Afrika) door ons contact aldaar niet kon worden gehonoreerd.Zo krijgt ons fonds – dankzij stagiaires – wereldwijd meer bekendheid. En kon ons jubileumproject – onder de naam Project 15-4-U – vorig jaar worden afgesloten.- In 2018 studeerde Anushka Bhagwandien aan de Anton de Kom-universiteit af en zij is nu bereid als onze contactpersoon in Suriname, naast anderen, op te treden. Bedankt Anushka!- In 2019 wordt onze website – dankzij de inzet van mw.Cobie Verheij – weer opnieuw opgezet en van de noodzakelijke gegevens voor de ANBI voorzien. Dit is noodzakelijk, zodat donateurs en sponsoren hun giften fiscaal kunnen aftrekken, binnen bepaalde grenzen. Zie ook onze website voor meer info: www.elisabethfonds.nl 

SECR: STG.ELISABETHFONDS – BEEKPUNGE 103 – 7761 KD SCHOONEBEEK – ANBI-status IBAN-REK: NL69 ABNA 0509879624 - TEL.0524-533374 – Inschr.K.v.K. nr. 273557419